Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Ceren Oral Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Muğla, Türkiye
  • Sinem Geçdoğan bMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Muğla, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik- Kurumsal Sürdürülebilirlik- AHP

Özet

Amaç – Borsa İstanbul’da işlem gören sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlikle ilgilenip rapor haline getiren bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerindeki sektör ortalamalarını bularak kendi içinde sıralamasını oluşturmaktır. Sürdürülebilirlik alanında çalışmayan bankalara da uzun vadede kalıcılık sağlamak için sürdürülebilirlik raporları hazırlayarak sektörde yerini almaları gerektiği üzerine önerilerde bulunmaktır. Yöntem – Çalışmada kullanılan veriler BIST’de işlem gören bankaların yayımladıkları sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarından alınmış olup ilk olarak hazırlanan değerlendirme formlarından uzman görüşü alınarak AHP yöntemi sonuçlarına ulaşılmıştır. AHP yönteminden ulaşılan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda TOPSIS yöntemi kullanılarak bankaların sürdürülebilirlik sıralamalarına ulaşılmıştır. Bulgular – Bankaların devamlılık göstermek için kurumsal sürdürülebilirlik performans ölçümüne göre sadece ekonomik boyut ile değil, sosyal ve çevresel boyut ile sürdürülebilirliklerine önem verdiği elde edilen veri sonuçlarından sağlanmıştır. Tartışma – Çalışmada incelediğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel boyut verilerine her sene düzenli olarak ulaşım sağlanırsa Türkiye’deki bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlama konusunda ilerleme kaydetmiş olurlar. Sektörde faaliyet gösteren ancak sürdürülebilirlik raporu yayımlamamış diğer bankalara faydalı olacağı düşünülmektedir. Sürdürülebilirlik raporlarının yayımlandığı yıllar arttıkça yapılan çalışmalar farklı yıllar ve bankalar içinde yapılacak olup, çalışmalarda farklı yöntemler kullanılarak bankaların sıralaması yapılabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Oral, C., & Geçdoğan, S. (2021). Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4166–4183. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1276

Sayı

Bölüm

Makaleler