Türkiye’de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi

Yazarlar

  • A. Zafer Acar Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü İstanbul, Türkiye
  • Pınar Gürol Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojisik Yönetimi Yüksek L. Programı İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İçerik Analizi- Lojistik Yazını- Lojistik Yönetimi

Özet

Günümüzdeki lojistik içeriğine uygun ilk akademik çalışmalar yirminci yüzyılın ortalarında görülmektedir. 1961 yılında alanın ilk dergisi olan “Transportation Journal” yayınlanmaya başlamıştır. Ardından “International Journal of Logistics Management, Journal of Business Logistics” gibi dergiler yayınlanmıştır (Gravier ve Farris, 2008). Aynı dönemde bilim adamları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren dernekler kurulmuştur. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili akademik çalışmalar ise Yale Üniversitesi rektörlerinden Henry Adams’ın 1850’de açtığı “Ulaşım Ekonomisi” dersine kadar uzanmaktadır (Farris, 1997).Çalışmamızda giderek önem kazanan lojistik bilimine ülkemizde akademik anlamda nasıl yaklaşıldığının, 1980-2011 yılları arasında alanındaki yerli yazının içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda Türkiye’de lojistik alanında ne kadar bilimsel çalışma yapıldığı YÖK Elektronik Tez arşivinden, yerel indekslerden faydalanılarak tespit edilmiş, elde edilen veriler yayınlanma yıllarına, yapıldıkları üniversite, enstitülere, özgün dillerine ve alana özel anahtar kelimelerine göre dağılımları incelenmiş, konularının değişim trendleri, araştırma nişleri belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Acar, A. Z., & Gürol, P. (2021). Türkiye’de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 289–312. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/133

Sayı

Bölüm

Makaleler