Hikaye Anlatımının Kurumsal İletişim Bağlamında Değerlendirilmesi: Mustafa Koç Örneği

Yazarlar

  • İrem Koca Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Nihal Paşalı Taşoğlu Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Mustafa Koç- Kurumsal İletişim- Hikaye Anlatımı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı kurumsal iletişim bağlamında Koç Holding eski yöneticisi Mustafa Koç’un vefat haberlerini ele almak ve bu haberlerdeki hikaye anlatımı unsurlarını incelemektir. Bu çerçevede de bir lider olarak Mustafa Koç’un ve dolayısıyla Koç Holding’in kitlelere nasıl yansıtıldığı ve bu haberlerde hangi hikaye örüntülerinin kullanıldığı saptanacaktır. Yöntem – Gerçekleştirilen çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak Mustafa Koç’un vefatına dair haberler incelenmiştir. Haberlerdeki hikaye temaları içerik analizine tabi tutulurken Tobias’ın “20 Master Plots and How to Build Them” adlı kitabındaki hikaye örüntüleri baz alınmış, bu örüntüler iş yaşamına uyarlanmıştır Bulgular – Temel alınan 20 adet hikaye örüntüsünden 9 tanesinin incelenen haberlerde yer aldığı tespit edilmiştir. Yine bu bağlamda incelenen haberler, örüntüler kapsamında kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler Mustafa Koç’un kişisel yaşamını, iş hayatını ve vefat sürecini kapsamaktadır. Bu üç ana başlık altında ise daha ayrıntılı bir biçimde bir lider olarak Mustafa Koç’un kamuoyuna nasıl yansıtıldığı irdelenmiş ve yine kategorilere ayrılmıştır. Böylece Mustafa Koç’un “sporsever”, “hayvansever”, “saygın ve eğitimli”, “ailesine düşkün”, “başarılı”, “sosyal sorumluluk sahibi ve herkes tarafından sevilen” bir lider olarak kamuoyuna yansıtıldığı tespit edilmiştir. Tartışma – Kuvvetli bir kurumsal iletişim bağı için artık belirli sınırlar içerisindeki iletişim faaliyetleri yeterli gelmemektedir. Hem kurumlar tarafından hem de medyalar tarafından kullanılabilen hikaye anlatımı, lider unsuru ile birleştiğinde kurumların iletişim çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu çalışma da hikaye anlatımı ögelerinin bir medya aracı olarak gazetelerde nasıl kullanıldığı, bir kurum liderinin ve bu bağlamda kurumun nasıl yansıtıldığı ortaya çıkarılmıştır. Çıkarılan bu sonuçlarla beraber alana yönelik bir bakış açısı sağlanmış ve hikaye anlatımının kullanımı ortaya konulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Koca, İrem, & Paşalı Taşoğlu, N. (2022). Hikaye Anlatımının Kurumsal İletişim Bağlamında Değerlendirilmesi: Mustafa Koç Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1643–1668. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1729

Sayı

Bölüm

Makaleler