Covid 19 Pandemisi Sürecinde İşletmelerin Sürdürülebilirlik Performansı: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Çimento Üretim İşletmelerinin Sürdürülebilir Katma Değer Analizi

Yazarlar

  • Murat Türk Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1610

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik- Sürdürülebilir katma değer- Sürdürülebilirlik raporlaması

Özet

Amaç – Bu çalışma BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem gören çimento üretim işletmelerinin sürdürülebilirlik performanslarına Covid 19 pandemisi sürecinin etkisini sürdürülebilir katma değer yöntemiyle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Yöntem – Figge ve Hahn (2004), tarafından kurumların sürdürülebilirliğe katkısını ölçülebilmesi için geliştirilen sürdürülebilir katma değer yöntemi kullanılarak BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem gören çimento üretim işletmelerinden ÇİMSA ve AKÇANSA’ nın sürdürülebilir kalkınma yolunda yarattığı ilave katma değer ölçülmüştür. Bulgular – 2019 yılında işletme (AKÇANSA)’ nin emsal (ÇİMSA)’ e göre, 2020 ve 2021 yıllarında ise emsal (ÇİMSA)’ in işletme (AKÇANSA)’ ye göre kaynaklarını daha etkin kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Covid 19 Pandemi döneminde (2020-2021 yılları) ise işletme (AKÇANSA) tarafından yaratılan sürdürülebilir değerin emsal (ÇİMSA)’ e göre düşük olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – BİST sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören iki çimento üretim işletmesinin (AKÇANSA ve ÇİMSA) Covid 19 pandemisi sürecinden ekonomik olarak etkilenmedikleri, fakat 2019-2020 ve 2021 yılları baz alındığında sürdürülebilir kalkınmaya sağladıkları ilave katkı açısından istikrarsız bir performans sergiledikleri söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Türk, M. (2023). Covid 19 Pandemisi Sürecinde İşletmelerin Sürdürülebilirlik Performansı: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Çimento Üretim İşletmelerinin Sürdürülebilir Katma Değer Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 659–670. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1610

Sayı

Bölüm

Makaleler