Bağımsız Denetim Standardı 701 Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul (BİST) Ulaştırma Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Birsel Sabuncu Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Denizli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1637

Anahtar Kelimeler:

701- Bağımsız Denetim Standardı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST) Ulaştırma Endeksi’ndeki şirketlerin 2019-2021 yılları arası bağımsız denetim raporlarında yer alan Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 701 kapsamındaki kilit denetim konularının saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Borsa İstanbul Ulaştırma Endeksi’ndeki şirketlerin bağımsız denetim raporları incelenerek kilit denetim konularına ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Yöntem – Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. BİST Ulaştırma Endeksi’ nde işlem gören şirketlerin 2019, 2020 ve 2021 yılları itibariyle yayınladıkları bağımsız denetim raporları incelenmiştir. Bağımsız denetim raporlarda bildirilen kilit denetim konuları belirlenmiş, kilit denetim konusu olarak bildirilmesinin sebebi, bağımsız denetim şirketlerinin kilit denetim konularına yönelik prosedürleri detayları ile analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir Bulgular – Çalışmada, BİST Ulaştırma Endeksi şirketlerinin 2019, 2020 ve 2021 yılları bağımsız denetim raporlarında bildirilen kilit denetim konuları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, BİST Ulaştırma Endeksi’nde yer alan şirketler tarafından 2019, 2020 ve 2021 yıllarında en fazla raporlanan kilit denetim konuları, hasılatın kaydedilmesi, yolcu uçuş yükümlülüklerinin belirlenmesi ve sık uçuş programı yükümlülüğünün muhasebeleştirilmesi konuları olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Bağımsız denetim raporlarındaki kilit denetim konularının genel ve standart ifadeler yerine daha çok yürütülen denetime ve şirkete özgü olması sayesinde bilgi kullanıcılarının ihtiyacına uygun, anlaşılabilir, şeffaf bilgi elde edilebilmesini sağladığı belirlenmiştir. Bağımsız denetçiden beklendiği gibi raporda bildirilen kilit denetim konularının sayısı, konuların önemi ve denetimin yaklaşımlarına ilişkin açıklamalar sektöre özgü ve mevzuata uygundur.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sabuncu, B. (2023). Bağımsız Denetim Standardı 701 Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul (BİST) Ulaştırma Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1087–1099. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1637

Sayı

Bölüm

Makaleler