İşyeri Maneviyatı Literatürünün Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Serap Demirler Bağımsız Araşıtrmacı

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1669

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel maneviyat- İşyeri maneviyatı- Bibliyometrik analiz

Özet

Amaç – Çalışmanın temel amacı, işyeri maneviyatı literatürünün genel özelliklerini ve işletme yazınında kavramın gelişim sürecini incelemektir. Yöntem – Çalışmada sistematik literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Scopus veri tabanı üzerinden sağlanan 206 makale bibliyometrik analiz yöntemiyle araştırılmıştır. Bibliyometrik yöntemin performans analizi ve bilimsel alan haritalama teknikleri kullanılarak araştırma sorularına cevap aranmıştır. Bulgular – İşyeri maneviyatı literatürünün gelişim sürecini üç dönemde incelemenin mümkün olduğu ve kavramın son dönemde hızla geliştiği görülmektedir. Bulgulara göre alana en fazla katkı sunan ülke, kayda değer bir farkla Hindistan’dır. İşyeri maneviyatının kavramsal açısından dönemler itibariyle farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Literatür taramasında, işyeri maneviyatının çeşitli çalışan tutumlarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. İşyeri maneviyatı literatürünün gelişmesinde Hint çalışma yaşamının ağırlıklı etkisi, kavrama evrensel bir yorum getirmeyi sınırlamaktadır. Kavramın evrensel niteliklerini belirleyebilmek için kültürel bağlamda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Demirler, S. (2023). İşyeri Maneviyatı Literatürünün Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 1605–1621. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1669

Sayı

Bölüm

Makaleler