Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller

Yazarlar

  • Emel Bahar Mersin Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Bilgi yönetimi süreci- bilgi yönetimi araçları- turizm sektörü

Özet

Çağdaş işletmeler, -varlıklarını devam ettirebilmek, sürdürülebilir farklılaşmış üstünlük sağlayarak rekabet avantajlarını uzun vadeli kılabilmek için- bilgiyi etkin ve sistematik bir şekilde yönetmek durumundadırlar. Küreselleşmeyle birlikte bilgi ve teknolojilerindeki gelişmelerin tüm sektörlerde yol açtığı değişimler turizm sektöründe de izlenmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin bilgi yönetimi uygulamaları, bilgi yönetimi altyapıları ve uygulamada karşılaşılan engelleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamındaki işletmelerce bilgi teknolojilerinin faydalarının somut bir şekilde görüldüğü ve gerekli altyapının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Fakat bilginin yönetilmesi konusunda; beşeri sermaye, örgütsel yapı ve örgüt kültürü boyutunda yetersizlikler saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bahar, E. (2021). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 51–68. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/42

Sayı

Bölüm

Makaleler