Dinamik Yeteneklerin Mikro Temelleri Olarak Etkileşimsel Yaratıcılık Yaklaşımı

Yazarlar

  • Mehmet Bağış Sağlık Bakanlığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Dinamik Yetenekler- Mikro Temeller- Sürdürülebilir Rekabet Avantajı

Özet

Bu çalışma dinamik yeteneklerin rasyonel aktör (yöneticiler) varsayımına yönelik eleştiriler üzerine oluşturulmuştur. Bu eleştiriler temelinde çalışma dinamik yeteneklerin oluşum ve yenilenmesinde bireylerin yaratıcı davranışlarını etkileyen değişkenler nelerdir? sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla dinamik yeteneklerin mikro temellerindeki yaratıcı davranışları etkileyen değişkenleri anlamak için psikoloji disiplinindeki etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımına ait kavramlar kullanılmıştır. Sonuçta da kolektif düzey dinamik yetenekler üzerinde etkili olan bireylerin yaratıcı davranışları ve bu davranışlara etki eden bağlamsal, kişisel ve sosyal değişkenleri incelenme imkânı sağlayan kavramsal bir model geliştirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bağış, M. (2021). Dinamik Yeteneklerin Mikro Temelleri Olarak Etkileşimsel Yaratıcılık Yaklaşımı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1163–1185. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/726

Sayı

Bölüm

Makaleler