Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep Bölgesinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Atınç Olcay Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye
  • İbrahim Giritlioğlu Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye
  • Esra Çıkmaz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Gaziantep- Otel İşletmeleri- İletişim- Pazarlama- Turizm

Özet

Otel işletmelerinde müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerde memnuniyetin sağlanması, kar oranlarını artıran uygulamaların başında gelmektedir. Otel işletmelerinde personelin müşterilerle olan karşılıklı iletişiminin yeterlilik düzeyi ise, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına neden olan en önemli uygulamalardan birisini oluşturur. Yapılan bu araştırmanın amacı; Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren otellerde çalışan personelin iletişim yeterlilik düzeyinin yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip müşteriler tarafından değerlendirilmesi ve müşterilerin otel personelinin iletişim yeterlilik düzeyini algılamalarında sahip olduğu ‘cinsiyet’, ‘yükseköğretim eğitim düzeyi’ ve ‘mesleğe’ göre herhangi bir farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren 7 otelde konaklayan 400 müşteri üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda, otellerde görev yapan personelin müşterilerle olan iletişim yeterlilik düzeyinin genel olarak iyi olduğu tespit edilirken, müşterilerin personelin iletişim yeterliliklerini algılamasında ‘cinsiyet’ ve ‘yükseköğretim eğitim düzeyinin’ herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Öte yandan müşterilerin sahip olduğu “mesleğin”, otel personelinin iletişim yeterlilik düzeyini algılamasına etki eden önemli bir unsur olduğu, yapılan bu araştırmada ortaya konulan diğer bir bulgu olmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Olcay, A., Giritlioğlu, İbrahim, & Çıkmaz, E. (2021). Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep Bölgesinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 385–403. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/174

Sayı

Bölüm

Makaleler