Mevduat Bankalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Faktörler

Yazarlar

  • Cemil Şenel Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1477

Anahtar Kelimeler:

Hisse senedi getirisi- Panel Veri Analizi- Bankacılık

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat bankalarının hisse senetlerine etki eden banka finansal faktörlerine ait verileri analiz etmektir. Yöntem – Bu araştırmada, 2012-2021 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarından, belli büyüklükte ve ortaklık yapısına göre seçilen altı mevduat bankasının hisse senetlerine etki eden banka finansal faktörlerine (Banka Kısa Vadeli Borçlarındaki Değişim, Faiz Gelirlerindeki Değişim, Faaliyet Karındaki Değişim ve Varlıklardaki Değişim) ait verileri Dinamik Panel Veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular – Banka kısa vadeli borçlarındaki değişim bir önceki döneme göre hisse senedi getirileri üstünde ters yönlü ve anlamlı, varlık hacmindeki ve faaliyet karındaki değişim ise aynı yönlü ve anlamlı bir etki gösterdiği ortaya konmuştur. Sonuç olarak, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların hisse senedi getirilerine kısa vadeli borçlardaki artışın olumsuz, varlıklardaki ve faaliyet karındaki artışın ise olumlu etki gösterdiği tespit edilmiştir. Tartışma – Türkiye'de ki mevduat bankalarının hisse senedi getirilerinin, banka içi faktörler olarak adlandırılabilecek finansal faktörlerin kısa vadeli borçlardaki değişime, varlıklar ve faaliyet karındaki değişime karşı duyarlı olduğu ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Şenel, C. (2022). Mevduat Bankalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1880–1889. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1477

Sayı

Bölüm

Makaleler