Pay Senedi Yatırımlarında Teknik Analiz Yöntemlerinin “TTKOM ve TUPRAS” Üzerinde Test Edilmesi

Yazarlar

  • Aziz Onur Tek Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  • Şenol Babuşçu Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  • Adalet Hazar Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1524

Anahtar Kelimeler:

Teknik Analiz- Dow Teorisi- Formasyonlar

Özet

Amaç – Günümüzde yatırım yapılabilecek birçok finansal araç vardır. Bu çalışmada borsada yatırım yapılacak araçların seçiminde kullanılan teknik analizin en büyük işlem hacmine sahip pay senetlerinden 2’si üzerinde ne kadar doğru sonuç verdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışma evreni olarak BİST 100 endeksi seçilerek bu endeks içerisindeki işlem hacmi en yüksek olan TTKOM VE TUPRAS pay senetleri örneklem olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak örnek olay incelemesi (case study) kullanılmış olup, çalışma verileri BİST 100 endeksi, TTKOM ve TUPRAS pay senetleri için Borsa İstanbul’un internet adresinden alınmıştır. Bu çalışma kapsam olarak finansal bir analizi içermektedir. Bu çerçevede 2010 ve 2015 yılları arasında ki fiyat grafiklerine Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinde kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden farklı bir uygulama olması nedeniyle zaman serisi dikkate alınarak teknik analiz metotları kapsamında formasyon ve indikatör hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarla teknik analiz metotları ile doğru yatırım kararı alınıp alınamayacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bulgular – Analiz kapsamında verileri incelenen 2 büyük pay senedinin, olağanüstü şartlar dışında teknik analiz yapılarak elde edilen bilgiler ışığında; ikili dip, ikili tepe, omuz baş omuz, ters omuz baş omuz ve kırış fiyat boşluğu formasyonlarının oluştuğu ve mevcut trendin değişeceğinin işaretini verdiği ifade edilebilecek olup bulgular literatürün bir kısmı ile uyumludur. Tartışma – Bu çalışmada BİST 30 endeksi içerisinde yer alan “TTKOM” ve “TUPRAS” pay senetlerine teknik analiz metotları uygulanarak kâr elde edilip edilemeyeceği test edilmiştir. Elde edilen analiz kapsamındaki 2 hisse için tespit edilmiş bulgular olup, farklı yatırım araçlarında farklı sonuçların elde edilmesi söz konusudur.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Tek, A. O., Babuşçu, Şenol, & Hazar, A. (2022). Pay Senedi Yatırımlarında Teknik Analiz Yöntemlerinin “TTKOM ve TUPRAS” Üzerinde Test Edilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2635–2653. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1524

Sayı

Bölüm

Makaleler