Son ZAManlarda Tüketici Davranışları

Yazarlar

  • Alaiddin Koşar Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mersin, Türkiye
  • Avni Can Yağcı Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1801

Anahtar Kelimeler:

Tüketici davranışları- Zam

Özet

Amaç – Tüketici davranışlarının ekonomik faktörlerden çok fazla etkilendiği düşünüldüğünde son zamanlarda çoğu ürüne gelen zamların tüketici davranışlarında da değişikliklere yol açması muhtemeldir. Bu araştırmada 2022 yılının ilk yarısında yapılan zamların tüketici davranışları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu çerçevede zamların, tüketiciler üzerinde yaratmış olduğu etkiler derinlemesine incelenmiştir. Araştırma kapsamında amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Örneklem, Mersin İli’nde ikamet eden, farklı demografik özelliklere sahip 10 kişiden oluşmaktadır. Bulgular – Tüketicilerin alım güçlerinin düştüğü, farklı ürün kategorilerinde tasarrufa gittikleri, yapılan maaş ve ücret zamlarının etkisinin hissedilmediği gibi bulgulara ulaşılmıştır. Tartışma – 2022 yılının ilk yarısında mal ve hizmetlere gelen periyodik zamlar, tüketicilerin alım güçlerini düşürmüş, 2022 yılı Temmuz ayında maaş ve ücretlere yapılan zamlar alım gücünü arttırmaya çare olamamış, tüm bunların sonucunda tüketiciler kendi çabaları ile tasarruf yolları arayışına girmiştir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Koşar, A., & Yağcı, A. C. (2024). Son ZAManlarda Tüketici Davranışları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 437–446. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1801

Sayı

Bölüm

Makaleler