İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • İsmail Metin Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Manisa, Türkiye
  • H. Handan Öztemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alanya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Küresel Pazarlama- Dış Ticaret- Alıcı Edinme Metotları

Özet

Firmalar, dış satım amacıyla farklı metotlar kullanmaktadır. Bu makale ile dış satım yapan firmaların uluslararası piyasalarda alıcı edinmek için ne tür metotlar seçtikleri belirlenmiştir. İzmir ilinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu anketlerin analizi Analitik Hiyerarşi Süreci aracılığı ile yapılmıştır. Analizler doğrultusunda dış satımda alıcı edinme metotlarında birinci sırada %29,2’lik bir oranla uluslararası fuarlar, ikinci sırada %28,2 oranla Google AdWords dahil arama motorları, üçüncü sırada %15 oranla işadamları dernekleri ve dördüncü sırada %14,5 oranla B2B e-ticaret sitelerinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Dış satımda alıcı edinme metotlarının seçilmesinde on ölçüt dikkate alınmıştır. Bu ölçütler arasında birinci sırada güven, ikinci sırada maliyet ve üçüncü sırada karlılığın yer aldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ile paralel olarak firmaların küresel piyasalarda alıcı edinme metotları konusunda bir bilinç oluşturması amaçlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Metin, İsmail, & Öztemiz, H. H. (2021). İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1014–1028. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/718

Sayı

Bölüm

Makaleler