Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Serhat Türken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla, Türkiye
  • Serkan Dirlik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla, Türkiye
  • Umut Avcı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İşletme Bilgisi- Yönetim Bilgisi- İşletme ve Yönetim Ansiklopedileri- Tarihsel Karşılaştırma

Özet

Bu araştırmada, işletme ve yönetim alanlarını kapsamına alan ve farklı tarihlerde yayınlanan ansiklopedilerin maddeleri kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırma sayesinde, hem işletme alanı hem de yönetim alanındaki bilginin tarihsel süreçte kapsam değişimi anlaşılmaya çalışılmıştır. İşletme ve yönetim alanları için en eski tarihli ve son yıllarda yayınlanan örnek ansiklopedilerin maddeleri kendi aralarında karşılaştırılmış ve aralarında belli zaman aralıkları bulunan bu ansiklopedilere konu edilen bilgilerin değişimine ait değerlendirmeler sunulmuştur. Bu incelemenin kapsamı, genel olarak işletme ve yönetim alanlarının odaklandıkları bilgilerin kapsamının zaman içerisindeki değişimini değerlendirmektir. Yapılan kıyaslamalarda, beklenilebileceği gibi işletme ve yönetim bilgisinin kapsamının önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. İki genel işletme ansiklopedisi kıyaslandığında neredeyse iki ansiklopedide yer alan maddelerin neredeyse tamamen birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Yönetim ansiklopedilerinde de ele alınan konular açısından fark oldukça yüksek düzeydedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Türken, S., Dirlik, S., & Avcı, U. (2021). Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 305–320. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/473

Sayı

Bölüm

Makaleler