Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Meral Erdirençelebi Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü Konya, Türkiye
  • Güzide Karakuş Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kadın çalışan- ayrımcılık- cam tavan sendromu

Özet

Son zamanlarda, iş hayatında kadınların niteliksel olarak daha fazla yer almalarına rağmen, üst düzey yönetim kademelerinde yeterli oranda yer alamadıkları görülmektedir. Kadın çalışanların üst düzey yönetime yükselmelerini engelleyen nedenlerden en dikkat çekeni, görünmemesine rağmen etkisini hissettiren, sinsi bir güç “Cam Tavan Sendromu” dur. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, Karaman ilinde atıştırmalık / gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir gıda işletmesinde çalışmakta olan kadın çalışanların (beyaz ve mavi yakalı), cam tavan sendromu algısının olup olmadığı ve bu durumun örgütsel bağlılık ile iş tatminlerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Yapılan analizler ile (betimleyici analizler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve YEM) cam tavan algısının örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile negatif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Erdirençelebi, M., & Karakuş, G. (2021). Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 95–119. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/619

Sayı

Bölüm

Makaleler