Baumeister’ın Ego Tükenmesi Teorisi Çerçevesinde Denetçi Yargısı

Yazarlar

  • Pınar Okan Gökten Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Ego Tükenmesi Teorisi- Davranışsal Muhasebe- Denetim Riski

Özet

Bu çalışmada, denetçi yargısını etkileyen faktörlerden biri olan ‘ego tükenmesi’ konusu teorik çerçevede ele alınmıştır. Türkiye’de bu konuyla ilişkili ‘mesleki tükenmişlik’ adı altında çok sayıda akademik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu çalışmalar yoğun olarak mesleki tükenmişlik düzeylerini incelemiş ve istatistiki olarak mesleki tükenmişliğin mevcudiyetini ve nedenlerini araştırmıştır. Buna karşın ilgili çalışmalara bakıldığında; mesleki tükenmişliğin teorik arka planına, diğer bir deyişle tükenmişliğin neden oluştuğuna ilişkin bilimsel izaha detaylı olarak yer verilmemiş olduğu görülmektedir. Bu çalışma, ilgili Türkçe literatürde yer bulan söz konusu eksikliğin giderilmesi için ego tükenmesi teorisini irdeleyerek ele almaktadır. Çalışmada, kişiliğin üç kısmından hareket edilerek ego tükenmesinin nasıl gerçekleştiği konusu üzerinde durulmuştur. Burada irade gücünün önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Roy Baumesiter tarafından ortaya atılan ego tükenmesi teorisi ışığında, mesleki tükenmişliğin nasıl meydana geldiği irdelenmektedir. Hiç şüphesiz ki ego tükenmesi teorisini tüm meslek alanları ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu çalışmada ego tükenmesi denetim mesleği ile ilişkilendirilmiş ve denetçi yargısı üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Okan Gökten, P. (2021). Baumeister’ın Ego Tükenmesi Teorisi Çerçevesinde Denetçi Yargısı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 902–915. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/504

Sayı

Bölüm

Makaleler