Davranışsal Muhasebe: Kuramsal Yaklaşım

Yazarlar

  • Beyhan Marşap Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara, Türkiye
  • Pınar Okan Gökten Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Davranışsal Muhasebe- Nöromuhasebe- Muhasebe Teorileri

Özet

İnsanların rasyonel karar verdiklerine ilişkin varsayıma dayanan iktisadi modellerin geçerliliği, psikoloji ve sosyoloji alanlarının ilgili literatüre girmesiyle günümüzde giderek etkisini kaybetmektedir. Sınırlı rasyonellik kavramının tanımlanmasıyla birlikte, insan davranışlarının ne şekilde ortaya çıktığı sıkça tartışılan ve araştırılan konuların başında gelmeye başlamıştır. Bu gelişmeler davranışsal iktisat alanının doğmasına neden olmuş, takiben finans ve muhasebe alanlarında da davranışsal çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Davranışsal muhasebe, çeşitli teorilerden ve nörobilimden faydalanarak, paydaşların davranışları üzerinde muhasebenin etkisini incelemektedir. Bu çalışma, davranışsal muhasebenin kavramsal boyutunu sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, davranışsal muhasebenin ne olduğu ve hangi teorilerden ne şekilde faydalanıldığı tartışılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Marşap, B., & Okan Gökten, P. (2021). Davranışsal Muhasebe: Kuramsal Yaklaşım. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 345–359. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/360

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri