Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi

Yazarlar

  • Sezer Korkmaz Gazi Üniversitesi
  • S. Pınar Temizkan Mustafa Kemal Üniversitesi
  • Rahman Temizkan Mustafa Kemal Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Turizm- Turizm Pazarlaması- Profesyonel Turist Rehberi- Eğitim- Hizmet İçi Eğitim Semineri

Özet

Bu çalışma, zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerinin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Anket, rehberlerin çeşitli özelliklerine göre tatmin düzeylerinde anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, yapılandırılmamış görüşme (mülakat) ve katılımcı gözlem metotları da kullanılmıştır. Rehberlerin hizmet içi eğitim seminerlerden tatmin düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları, pazarlama ile ilgili seminerlere katılan ve katılmayan rehberlerin pazarlama fonksiyonu davranışlarında anlamı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Pazarlama ile ilgili seminerlerin rehberlerin pazarlama ile ilgili davranışlarını olumlu etkilediği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Korkmaz, S., Temizkan, S. P., & Temizkan, R. (2021). Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 17–36. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/40

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri