Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Analiz Skoru ile Sıralama İlişkisi: Google Lighthouse

Yazarlar

  • Doğuş Yüksel Ostim Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Kubilay Sümbültepe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Metehan Tolon Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara,

Anahtar Kelimeler:

Arama motoru optimizasyonu (SEO)- Dijital pazarlama- SEO analizi

Özet

Amaç – Arama motoru optimizasyonu (SEO), işletmelerin benimsediği dijital pazarlama stratejilerinden biridir. İşletmeler, organik arama sonuçlarında daha iyi performans elde edebilmek için SEO çalışmaları gerçekleştirmektedir. 2019 itibariyle Türkiye’de pazarın %87,14’ünü elinde bulunduran arama motoru Google, web sayfalarının kalitesini artırmak için Lighthouse aracını geliştirmiştir. İşletmeler tarafından yoğunlukla kullanılan Lighthouse, site içi SEO’yu ölçen bir analiz gerçekleştirmektedir ve analiz sonucunda bir SEO skoru ortaya koymaktadır. Çalışmada, Lighthouse analiz aracının ortaya koyduğu SEO skorunun, sıralama ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmada kullanılmak üzere anahtar kelimelere ihtiyaç duyulmuştur. Google Trends aracılığı ile elde edilen veri kullanılarak alışveriş kategorisinde Türkiye’de son 12 ayda en çok aranan ürün isimleri tespit edilmiştir. Tespit edilen anahtar kelimelerin kullanıldığı her bir sorgu sonucunda, organik olarak sıralanan yirmi web sayfasının SEO analizi Lighthouse ile gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan analiz sonuçları ile sıralama arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile ölçülmüştür. Bulgular – Araştırmada Lighthouse SEO skoru ile sıralama arasındaki negatif yönlü zayıf bir ilişkinin olduğu ortaya koyulmuştur. 160 adet web sayfası analiz edilmiş ve analiz edilen web sayfalarının %97,5’inin URL’sinde anahtar kelimenin bulunduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Elde edilen bulgular, işletmelerin, SEO çalışmalarına yön verecek sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin Lighthouse analiz aracından 100 puan ve 100 puana yakın sonuçlar alması durumunda dahi bununla yetinmeyip, SEO çalışmalarına devam etmeleri önerilmiştir. Ayrıca site içi SEO faktörlerinin sıralama ile zayıf bir ilişkisi olması sonucunda site dışı SEO’nun işletmeler açısından daha önemli olduğu varsayımında bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yüksel, D., Sümbültepe, K., & Tolon, M. (2021). Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Analiz Skoru ile Sıralama İlişkisi: Google Lighthouse. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2113–2125. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1136

Sayı

Bölüm

Makaleler